Kam s detičkami počas voľných dní: múzeá na Slovensku

Najmenší by sa mali vzdelávať a poznávať našu históriu a preto by ste nemali zabúdať brať detičky do múzea. Existujú rôzne expozície, výstavy a podujatia, ktoré sú určené pre deti a ktoré sú priamo v daných múzeách alebo s ich spoluprácou. Alebo môžete navštíviť aj výstavy, ktoré obohatia nielen svet vášho dieťatka, ale aj vás.

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

bibiana

BIBIANA nie je považované za múzeum ako také, je to kultúrna inštitúcia, ktorá pôsobí v medzinárodnom prostredí nachádzajúca sa v Bratislave.  Postupom rokov a pôsobenia táto inštitúcia začala rozširovať možnosti a nové spôsoby pre rozvíjanie umeleckej tvorby, ktoré sú určené predovšetkým detičkám. Orientuje sa pre detičky všetkých vekových kategórii a snaží sa deťom sprístupniť umenie rôznymi experimentálnymi formami. Nájdete tu predovšetkým interaktívne výstavy s rôznymi podujatiami ako napríklad: tvorivé dielne, diivadelné predstavenia, hudobné programy, pri ktorých spolupracujú rôzni umelci ako aj napríklad študenti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Dlhšie trvajúce výstavy, ktoré máte možnosť navštíviť s detičkami: Od hračky po hračku - výstava trvá do 20.2.2022 alebo B ako BIBIANA., ktorá trvá do 31.1.2022.

 

Slovenské národné múzeum

 

snm

Múzeum nemusíte navštíviť len v Bratislave. V rámci SNM nájdete múzeá na rôznych miestach Slovenska, ako Modra, Častá, Dolná Krupá, Košariská, Myjava, Sereď, Bojnice, Modrý Kameň, Martin, Nitrianske Pravno, Handlová, Sklabiná, Dolná Stehová, Levoča, Betliar, Krásnohorské Podhradie, Spišské Podhradie, Svidník, Prešov a Košice. Samozrejme v Bratislave je najrozšírenejší vyber múzeí s konkrétnou tematikou. Napríklad Prírodovedecké múzeum ponúka krúžok mladých astronómov, ktorý je bezplatný a určený pre všetkých záujemcov o vesmír a astronómiu. Toto múzeum ponuka aj interaktívne hry priamo na ich stránke určené pre detičky a zábavné vzdelávanie.

 

Slovenské technické múzeum

 

technicke_muzeum

Slovenské technické múzeum pôsobí na celom Slovensku, kde najznámejšie okrem hlavného múzea je časť Múzea letectva v Košiciach a časť Múzea dopravy v Bratislave. Múzeum samotné ponuka výstavy techniky, vedy, výroby, dopravy a priemyslu na území Slovenska. V Múzeu letectva v Košiciach nájdete expozície lietadiel od roku 1945, prístrojovej techniky, prezidentské lietadla alebo cestnú dopravu. V Bratislave v Múzeum dopravy nájdete stálu expozíciu dopravných prostriedkov cestnej a železničnej dopravy, ktorá pozostáva zo štyroch expozícii, ako história cestnej dopravy, vývoj železničnej techniky na Slovensku (koľajisko), míľniky slovenského motorizmu v 2. polovici. 20. St. a vývoj železničnej zabezpečovacej a oznamovacej techniky.

Zážitkové centrum vedy

centrum_vedy

Muzeum vedy v Bratislave ponuka toto Zážitkové centrum vedy, ktoré prepája zábavu s učením. Samotná idea centra hovorí o tom, že každý sa naučí najlepšie prostredníctvom zážitkov a vlastných skúseností. V tomto centre môžu návštevníci všetko vyskúšať a prísť na spôsob alebo mechanizmus funkčnosti daných vecí. Avšak centrum je určené už pre väčšie deti, a to od 12 rokov. Exponáty, ktoré centrum ponúka: človek, ekológia, obnoviteľné zdroje; elektrina, magnetizmus, komunikačné technológie; chémia a materiály; matematika a základne fyzikálne javy; mechanika, terminál, strojárstvo; robotika, automatizácia a svetelná technika, vlnenie, svetlo, optika. 

Ďalšie múzeá, ktoré sa oplatí navštíviť s detičkami: 

  • Západoslovenské múzeum
  • Múzeum Banská Štiavnica 
  • Hasičské múzeum v Martine
  • Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva