Grafomotorika ako dôležitá súčasť výchovy alebo ako môže Lalalu a OMY pomôcť rozvoju vášho dieťatka

To, či sa bude váš budúci školák rýchlo a šikovne učiť písať, viete ovplyvniť už v útlom veku. Podporte grafomotorický vývoj dieťatka už od mala a uľahčite mu tak nástup do školy.

 

Pred prvým písmenkom

 

Cesta k písaniu je dlhá a začína sa už v tom najútlejšom veku. Nejde však o nácvik samotného písania ale skôr o postupné zvládnutie všetkých krokov, ktoré na seba nadväzujú a pomaly vedú až k prvým kresbám a neskôr písmenám.

V prvých mesiacoch po narodení sa dieťatko plne sústredí na hrubú motoriku. Učí sa loziť, neskôr stáť a udržiavať rovnováhu, chodiť či skákať.

Tak sa dieťa naučí zvládať celkovú obratnosť a koordináciu pohybov.

Ako rastie, prebúdza sa v ňom zvedavosť a záujem o predmety okolo seba. Pri skúmaní hračiek už zapája aj zápästie a všetky prsty. Snaží sa koordinovať obe ruky. A práve vtedy je najvhodnejšie obdobie na trénovanie jemnej motoriky.

Dieťa si rozvíja motoriku rúk pri každodenných činnostiach ale môžeme mu tiež pomôcť vhodnými aktivitami.

Zlepšovanie jemnej motoriky je dôležitým krokom pri ceste k písaniu. Ďalšími krokmi sú správny úchop ale aj tlak na papier a sklon ceruzky a tiež správne sedenie pri kreslení. Všetky tieto zručnosti sú súčasťou grafomotorickej činnosti.

 

Čo je to tá grafomotorika

Grafomotorika zahŕňa viaceré psychomotorické činnosti, ktoré dieťa využíva pri písaní a kreslení. Tento proces, ktorý vedie až k osvojeniu si písania, nazývame grafomotorický vývoj.

 

Grafomotorický vývoj prebieha individuálne u každého dieťaťa. Môžeme však pozorovať podobné schopnosti a zručnosti u detí v rovnakom veku. Úroveň vývoja vidíme napríklad na úchope akým dieťa drží ceruzku. Úchop ceruzky či farbičky je u najmenších deti dlaňový, vtedy dieťa drží ceruzku v celej dlani a pri kreslení pohybuje celou rukou.

Deti medzi druhým a tretím rokom držia ceruzku v troch prstoch, začínajú sa sústrediť na konkrétnu plochu na papieri, ruku si podopierajú.

 

Úroveň grafomotorického vývoja vidíme tiež na kresbe. Povaha kresby závisí od individuálnych schopností a motivácie dieťatka. Medzi tretím a štvrtým rokom dieťa dokáže nakresliť takzvaného hlavonožca, čo je prvá kresba hlavy a tela. V ďalších rokoch začne pridávať viac detailov a farieb, okolo piateho až šiesteho roku už začína kresliť geometrické tvary či písmená.

 

Grafomotorický vývoj dokážeme čiastočne ovplyvniť už od útleho veku a to tým, že dieťaťu ponúkneme vhodné hračky a aktivity.

 

Ako podporiť správny grafomotorický vývoj?

 

Ponúkajte dieťatku také aktivity, ktoré rozvíjajú pohyb zápästia a prstov. Dôležité je podporovať tiež koordináciu medzi očami a rukami. Vyskúšajte napríklad navliekanie korálok, modelovanie z plastelíny, pečiatkovanie či obkresľovanie. Skúste tiež zapojiť dieťa do bežných činností v domácnosti ako je čistenie zeleniny či šúpanie uvareného vajíčka. 

Ak má dieťa zvládnutý úchop a chcete ho motivovať ku kresleniu zábavným spôsobom, vyskúšajte omaľovanky. Menším deťom môžete na začiatku sami nakresliť rôzne tvary a dieťa ich bude vyfarbovať. Pre väčšie deti, ktoré sa už dokážu sústrediť na konkrétnu plochu sú ideálne omaľovanky s väčším množstvom detailov. Pri vyfarbovaní omaľovaniek dbajte, aby dieťa nevychádzalo za čiary.

 

Ak chcete spojiť zábavné s užitočným, dajte deťom vyfarbiť omaľovanky, ktoré sú zároveň štýlovým plagátom. 

Dieťa potrebuje cítiť, že jeho výtvory sú ocenené dospelými a najlepší spôsob, ako to dieťaťu dokázať, je umiestniť si jeho kresby na viditeľnom mieste. Dizajnový plagát je vytvorený práve na to , aby ste ho po vymaľovaní vystavili.

Vyfarbovací plagát OMY prekvapí dieťa na každom kúsku novými príbehmi. Pri detailnom vyfarbovaní dieťa trénuje správne držanie a sklon ceruzky. Dôležitý je tiež tlak farbičky na papier, ktorý býva zvyčajne u detí príliš silný. Naučte dieťa vyfarbovať omaľovanku tieňovaním, ktoré je ideálne na zmiernenie tlaku farbičky na papier

Zvládnutie grafomotoriky je jedným z kritérií pri nástupe dieťaťa do školy. Možno je nástup do školy pre vaše dieťa ešte v ďalekej budúcnosti, no grafomotorický vývoj je proces, ktorý trvá roky. Pozorujte a podporujte vývoj vhodnými aktivitami - ideálne takými, ktoré vaše dieťa bavia.