Ako na deti vplýva neustále pozeranie sa do displejov? Odborníci hovoria o epidémii obezity

Deti dokážu sedieť pri displejoch hodiny, no čas strávený vonku zostáva v menšine. Tak prichádzajú o mnoho benefitov.

Nikdy nenechávajte dieťa, aby ho displeje rozptyľovali počas jedenia alebo učenia. Zabránite tak zanedbávaniu povinností a ušetríte ho aj pred ďalšími negatívnymi vplyvmi, ktoré ohrozujú jeho zdravie a prirodzený vývoj.

Hoci sa výskumy o trávení času pri obrazovkách často líšia, v mnohých prípadoch ide o znepokojivé čísla. Podľa organizácie Kaiser Family Foundation trávia deti minimálne 50 hodín týždenne pri televízore, tablete, mobile či počítači. Do tohto údaju sa pritom neráta používanie obrazoviek v škole.

Pre časopis Jama Pediatrics zas výskumníci z amerických univerzít uviedli, že dvojročné deti trávia pri obrazovkách 17 hodín týždenne a o rok neskôr je to 25 hodín. Niekedy sa dokonca stáva, že deti majú v blízkosti viacero obrazoviek naraz. Myslí sa tým moment, keď pri zapnutej televízii dieťa pozerá do počítača alebo mobilu.

Vzhľadom na nie príliš pozitívne čísla sa Svetová zdravotnícka organizácia rozhodla vydať usmernenia, v ktorých rodičov vystríha pred nástrahami a odporúča im, koľko času by deti pri obrazovkách mali tráviť.

 

EPIDÉMIA OBEZITY

Zatiaľ čo deti dokážu presedieť pri displejoch a obrazovkách dlhé hodiny, čas strávený vonku zostáva v menšine. Podľa tohto zdroja sa deti od 7 rokov pohybujú vonku len 1,5 hodiny denne. Horšie sú na tom detí z USA, ktoré podľa portálu Childmind.org vyjdú počas dňa navonok len maximálne na sedem minút.

Takýmto prístupom však mládež prichádza o veľmi veľa benefitov. Tak napríklad, vonkajšie prostredie funguje ako stimulátor, čiže aktivuje zmysel zraku, čuchu či hmatu. A to sa o obrazovkách úplne povedať nedá.

Predovšetkým pravá zelená príroda spôsobuje, že deti si cibria fantáziu, kreativitu a myslenie. Na rozdiel od televízie, mobilu alebo počítača čas strávený vonku znižuje stres a únavu.

V spojitosti s obrazovkami nezabúdajte na jednu z najväčších nástrah. Svetová zdravotnícka organizácia hovorí o takzvanej epidémii obezity, ktorú zapríčiňuje sedavé sledovanie akýchkoľvek displejov.

A hoci sa nedostatok pohybu nemusí prejaviť okamžite, vedzte, že negatívne dôsledky sa môžu objaviť aj v neskoršom veku. Dôkazom toho je nielen priberanie hmotnosti, ale tiež fakt, že nedostatok fyzickej aktivity spôsobuje vyššie riziko úmrtnosti.

 

PROBLÉMY VO VÝVOJI

Americkí výskumníci, ktorých sme už spomínali, sa pri zisťovaní zamerali predovšetkým na to, ako vplývajú displeje na vývoj dieťaťa. Výskumu sa zúčastnilo 2400 detí vo veku od dvoch do piatich rokov.

Dôležitú úlohu zohrávali matky, ktoré mali uviesť, koľko času a na akých zariadeniach deti trávia voľný čas. Odborníci ich taktiež požiadali, aby deti urobili niekoľko úloh. Mali napríklad dokresliť predmety, dokončiť vety alebo napodobniť isté správanie. Všetky úlohy úzko súviseli s jemnou motorikou, komunikáciou a ďalšími schopnosťami.

Ako asi tušíte, deti, ktoré trávili dlhý čas pred obrazovkami, dosiahli vo vývojových testoch horšie výsledky. Navyše, ak trend sledovania obrazoviek pretrvával, po ďalších mesiacoch sa výsledky ešte zhoršovali.

„Keď malé deti pozorujú obrazovky, môžu im chýbať dôležité príležitosti na precvičenie a osvojenie si medziľudských, motorických a komunikačných schopností,“ uvádzajú výskumníci.

 

NÁSILIE A NEVHODNÉ SPRÁVANIE

Dieťa v USA uvidí v priemere do 18 rokov 200-tisíc násilných činov, ktoré mu sprostredkujú obrazovky. A bez ohľadu na to, že násilie vyvolávajú aj dobrí hrdinovia, môže to mať na dieťa zlý vplyv.

Môže bojovať so strachom, mať nočné mory, problémy so spánkom a v neposlednom rade sa môžu objaviť problémy v správaní. Riešením je jednoznačne obmedzenie sledovania televíznych programov a obsahu cez internet.

V prípade, že sa dieťa už na niečo podobné pozerá, vysvetlite mu, že nejde o skutočné správanie. Pomôžete mu tak eliminovať strach a naučíte ho lepšie rozlišovať fikciu od reality.

Okrem násilia vás upozorňujeme aj na nevhodné správanie. Hovoríme napríklad o sexuálnych scénach, fajčení alebo alkohole. Portál Kidshealth.org uvádza, že ak sa dieťa díva na intímne scény, s veľkou pravdepodobnosťou začnú s podobnými aktivitami skôr než ich rovesníci.

Čo sa týka alkoholu a cigariet, reklamy na tieto produkty sú v televízii zakázané alebo obmedzené. No treba povedať, že filmové scény obsahujúce cigarety a alkohol môžu vyvolávať dojem, že ide o prijateľné správanie. V horšom prípade dokonca takýto obsah navedie dieťa k požívaniu návykových látok.

AKO DLHO JE AKURÁT

Predovšetkým telefóny a počítače sú viacúčelovými zariadeniami, preto nie je správne ich celkom zavrhnúť. A to ani v prípade detí. Ak im na počítači pustíte na istý čas rozhlasovú rozprávku alebo budete chvíľu volať cez internet so svojimi blízkymi, nič zlé na tom nie je.

Ide skôr o to, aby ste správne rozlišovali, aký obsah je pre deti vhodný, v akom veku a na ako dlho im ho dovolíte sledovať.

V prípade detičiek do 18 mesiacov nie je vhodné žiadne sledovanie obrazoviek a displejov. Výnimkou sú spomínané krátke video rozhovory s príbuznými a kamarátmi.

Deti do dvoch rokov by mali pozerať interaktívny obsah len s dohľadom rodičov, a to tiež v obmedzenom časovom trvaní.

Rodičom, ktorí majú doma predškolákov (deti do šiestich rokov), odporúčame len jednu hodinu denne. V ideálnom prípade dbajte o to, aby tento čas deti trávili sledovaním zmysluplného či vzdelávacieho obsahu.

Pri starších deťoch si stanovte čas podľa uváženia, no nie veľmi benevolentne. Rázne rozhodujte o tom, čo bude dieťa pozerať a na akých zariadeniach. Pokojne ich počet obmedzte len na minimum a na internete sa nebojte použiť rodičovskú kontrolu.

 

POSLEDNÉ RADY

Na záver tu máme pre vás opäť niekoľko rád, ktoré sa vám pri regulovaní času pred obrazovkami môžu zísť.

V prvom rade umiestnite počítač alebo televízor do miestnosti, kde ho budete mať na očiach. Zabránite tak aj nielen sledovaniu nevhodného obsahu, ale aj tomu, aby vaša ratolesť nezanedbávala povinnosti do školy.

Tiež vám odporúčame, aby ste dieťa nenechávali používať mobil či tablet počas jedenia. Ak sa aj začne vašim rozhodnutiam priečiť, držte sa stanovených pravidiel a nenechajte sa prosbami obmäkčiť.

A napokon nezabúdajte na to, že tak ako je dôležité stanoviť obmedzený čas pri obrazovkách, musíte podporovať aj vonkajšie aktivity a dostatočný spánok. Len tak budete mať istotu, že dieťa vo vývojových štádiách o nič neprichádza.