Aký dopad má na dieťa maznavé prihováranie sa? Štúdie poukazujú na viaceré pozitíva