Személyes adatok

 

1. E szakasz rendelkezései a természetes személy vásárlókra vonatkoznak. Az Eladó nagyra értékeli a Vevők személyes adatait, és védi azokat a visszaélésektől. Ezeket az információkat szolgáltatásainak javítása érdekében gyűjti. A vásárlók személyes adatai teljes mértékben védettek a visszaélések ellen. Az adatokat biztonságosan tárolják, és csak olyan személyekkel osztják meg, akik az Eladó írásbeli felhatalmazása alapján a Vevők személyes adatait kezelik. Ezekre a személyekre az adatok feldolgozása során ugyanaz az adatvédelmi politika vonatkozik, mint az Eladóra. A szerződés megkötésével a Vevő hozzájárul személyes adatainak az Eladó adatbázisában történő feldolgozásához és gyűjtéséhez mindaddig, amíg írásban ki nem fejezi, hogy nem ért egyet a feldolgozással. A személyes adatok ezen feldolgozását és gyűjtését az Eladó a jövőben felhasználhatja az alábbi célokra

kereskedelmi és szolgáltatási ajánlat a vásárlónak, amely vonatkozhat az új termékekről, kedvezményekről és a kínált árukra vonatkozó promóciókról szóló információk küldésére. A Vevőnek joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez, valamint a személyes adatok védelméről szóló módosított 122/2013Z.z. törvény 17. §-a értelmében az Eladótól magyarázatot kérni, és joga van a személyes adatok zárolásához, helyesbítéséhez, kiegészítéséhez vagy megsemmisítéséhez. A személyes adatok megadása a vevő részéről önkéntes, de szükséges az eladó és a vevő közötti szerződés megkötéséhez.

2. Az Eladó webáruházának használatával a Vevő beleegyezik a Vevőre és a vásárlásaira vonatkozó információk gyűjtésébe és felhasználásába határozatlan ideig. Az adatok kezelésére vonatkozó szabályokat ez a dokumentum ismerteti. Ha ezek a szabályok a jövőben megváltoznak, az új szabályok részleteit ezen az oldalon közzétesszük.

3. A személyes adatokat külső szállítmányozók és bankok részére adjuk át, akiknek az adatokat az áruk zökkenőmentes kiszállításához és kifizetéséhez szükséges minimális mértékben adjuk el.

4. Az Eladó a vásárlók személyes adatait sütik segítségével is feldolgozhatja. A www.lalalukids.com webáruház használatával a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban sütiket használjon. A Vevő elutasíthatja a sütik használatát az Eladó részéről, ebben az esetben azonban a www.lalalukids.com webáruház egyes funkciói korlátozottak lesznek.