A Webáruház Üzletszabályzata

A WEBÁRUHÁZ ÜZLETSZABÁLYZATA

1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

.1. A jelen Üzletszabályzat a vásárló és a LALALU, s. r. o. (Kft.) társaság (székhely: Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, statisztikai számjel (IČO): 52286053, a Pozsonyi I. Kerületi Járásbíróság cégjegyzékében nyilvántartva, rész: Sro, bejegyzés: 136308/B; a továbbiakban „Lalalu társaság”) jogait és kötelezettségeit rögzíti Adásvételi Szerződések interneten, a www.lalalukids.com weboldalon található webáruházon keresztül történő megkötése során.

2. MEGHATÁROZÁSOK

2.1. Ebben a 2. cikkben meghatározott kifejezések a jelen Üzletszabályzat alkalmazásában az alábbi jelentéssel bírnak.

2.2. Webáruház. A Lalalu társaság awww.lalalukids.com weboldalon található internetes boltja, amely a Lalalu társaság által az adott weboldalon kínált áruk megvásárlását teszi lehetővé.

2.3. Regisztráció: Az elektronikus űrlap kitöltése, amely a vásárlóval kapcsolatos adatok – személyes adatokat is beleértve – kitöltésére szolgáló mezőket tartalmaz. A kötelezően kitöltendő mezők csillaggal vannak jelölve, ezek kitöltése a sikeres regisztráció előfeltétele. A regisztráció nem előfeltétele a webáruház használatának, ugyanakkor bizonyos előnyökkel jár, amelyeket a Lalalu biztosít a vásárló számára (kedvezmények, rendszeres tájékoztatás a Lalalu kedvezményeiről és akcióiról).

2.4. Vásárló. Teljes jogképességgel rendelkező magánszemély vagy jogi személy, aki érdeklődést mutatott a webáruházban való vásárlás iránt, illetve Adásvételi Szerződést szeretne kötni a Lalalu társasággal a webáruházban kínált áru megvételéről, és aki ennek érdekében kötelező érvényű megrendelést töltött ki, amelyet a webáruházon keresztül eljuttatott a Lalalu társaságnak. Vásárlóként a jogi személy nevében annak törvényes képviselője jár el.

2.5. A megrendelés címzettje. A kötelező érvényű szerződésben megjelölt, vásárlótól eltérő személy, akinek a megrendelt árut átadják. A megrendelőlapon a megrendelés címzettjének megadásával a címzett felhatalmazást nyer a megrendelt áru átvételére.

2.6. Megrendelőlap. A megrendelőlap egy elektronikus űrlap, amely a vásárló, illetve a megrendelés címzettjének személyes adatait, a megrendelt áru meghatározását, a megrendelt áru vételárát (áfával), szállítási helyét, a kézbesítés (kiszállítás) módját és a kézbesítési (szállítási) költséget tartalmazza.

2.7. Aktuális árukínálat. Az aktuális árukínálat a www.lalalukids.com weboldalon található, amely főleg az árucikkek szöveges meghatározását és aktuális árait tartalmazza. Az aktuális árukínálat változásai (az árak változásait is beleértve) a weboldalon való megjelenésük pillanatától érvényesek. Az aktuális árukínálat változása előtt kötött Adásvételi Szerződéseket az adott változás nem érinti.

3. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK KÖTÉSE

3.1. Adásvételi Szerződések megkötésére, melynek alapján a Lalalu társaság leszállítja a vásárlónak a megrendelt árut (a továbbiakban „Adásvételi Szerződés”), az adásvételi szerződéskötési javaslat – azaz a vásárló kötelező érvényű megrendelése – és a javaslat Lalalu társaság által küldött írásos elfogadása/visszaigazolása alapján kerül sor.

3.2. Szerződéskötési javaslat (megrendelés). A szerződéskötési javaslat a megrendelő a Lalalu társaságnak címzett megrendelése. A megrendelés leadásának elsődleges módja a  www.lalalukids.com weboldalon található megrendelőlap kitöltése és a webáruháznak való elküldése.

3.3. A megrendelés ezenkívül az alábbiakat is tartalmazza:

1. a vásárló nyilatkozata, hogy megismerkedett és teljes mértékben egyetért az Adásvételi Szerződés szerves részét képző jelen Üzletszabályzattal,

2. a vásárló nyilatkozata, hogy tájékoztatást kapott a szerződéstől való elállás lehetőségéről,

3. a vásárló nyilatkozata, hogy az általa feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak.

3.4. A szerződéskötési javaslat az alábbi esetekben válik érvénytelenné:

1. a javaslatot a Lalalu visszautasítja,

2. a javaslat elfogadásának 5 napos határideje eredménytelenül letelik.

3.5. A szerződéskötési javaslat elfogadása. A Lalalu társaság által a vásárlónak időben elküldött írásos visszaigazolás, amelyben a Lalalu társaság megerősíti, hogy a vásárló szerződéskötési javaslatát elfogadja. A javaslat időben történő elfogadása a visszaigazolás a megrendelőlapon feltüntetett vásárlói e-mail-címre való kézbesítése pillanatában lép hatályba. A Lalalu társaság hallgatása vagy tétlensége nem jelenti a javaslat elfogadását.

3.6. A vásárló nem jogosult az Adásvételi Szerződés megkötésére. A Lalalu társaság a szerződéskötési javaslatot hallgatással, illetve indoklás nélkül is elutasíthatja.

3.7. Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a szerződéskötési javaslat elfogadása hatályba lép, azaz a vásárló megkapja a javaslat elfogadását (visszaigazolást). A megkötött Adásvételi Szerződéssel a Lalalu vállalja, hogy a vásárló számára a meghatározott kiszállítási helyre szállítja az árut, a vásárló pedig vállalja, hogy azt a kiszállítási helyen a meghatározott időben átveszi, és megfizeti az áru árát és a szállítási költséget.

3.8. Az Adásvételi Szerződés megkötése után a megrendelés bármilyen módosítása az Adásvételi Szerződés tartalmának módosítására irányuló javaslatnak tekintendő, és az csak a vásárló és a Lalalu társaság kölcsönös megállapodása alapján hajtható végre. Az Adásvételi Szerződés tartalmának módosítására irányuló javaslatot a Lalalu társaság nem köteles elfogadni.

4. AZ ÁRU VÉTELÁRA

4.1. A megrendelt áru vételára az aktuális kínálatban, a megrendelésben és megrendelés visszaigazolásában van feltüntetve, ez utóbbi a szerződéskötési javaslat a Lalalu részéről történő elfogadásának tekintendő. A vételár minden esetben tartalmazza az áfát, és euróban van megadva.

4.2. Az áru vételára nem tartalmazza a Lalalu raktárából a szállítási helyre való szállítás költségeit; ezt külön kerül felszámításra a vásárló számára az általa kiválasztott szállítási mód alapján.

4.3. Minden akció a készlet erejéig tart, hacsak valamely konkrét terméknél nincs másként feltüntetve.

4.4. Az Adásvételi Szerződés megkötését követően a vásárló vállalja, hogy megfizeti a Lalalu társaságnak a vételárat az alábbi módszerek valamelyikével, melyek közül a vásárló az áru megrendelése során választhat:

1. a Lalalu társaság számlájára teljesített fizetés az áru leszállítása előtt,

2. a Lalalu társaság számlájára teljesített fizetés online banki fizetési eszközök segítségével (TatraPay),

3. fizetés készpénzben az áru személyes átvételekor,

4. fizetés a futárnak a kiszállított áru átvételekor (utánvét).

4.5. A vásárló a vételár kifizetésére vonatkozó kötelezettsége a vételár összegének a Lalalu társaság a megrendelés-visszaigazolásban feltüntetett számláján történő jóváírása pillanatában, illetve a vételár a futárnak való átadása pillanatában tekinthető teljesítettnek. A Lalalu társaság számlájára teljesített fizetés esetén a vásárló vállalja, hogy helyesen tünteti fel az utalás egyedi azonosítóját (variabilný symbol), amely a megrendelés visszaigazolásában található. A vásárló tudomásul veszi, hogy helytelen egyedi azonosító feltüntetése esetén az elektronikus rendszer nem feltétlenül rendeli hozzá a kifizetést a vásárló megrendeléséhez.

5. SZÁLLÍTÁSI IDŐ (KISZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ)

5.1. A szállítási idő, melyen belül a Lalalu társaság köteles a vásárlónak kiszállítani az árut, a megrendelés visszaigazolásában van feltüntetve. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában másként nem szerepel, a Lalalu társaság vállalja, hogy az árut a megrendelés visszaigazolásának napjától számított 15 napon belül leszállítja.

5.2. Az áru szállítási helyre történő kiszállításának különböző módjaihoz különböző szállítási idők tartoznak. A szállítási módok közüli választásnál a vásárló számára fel van tüntetve az egyes szállítási módokhoz tartozó jellemző szállítási idő.

5.3. A vételár a Lalalu társaság számlájára történő kifizetésének módjai közüli választásnál a szállítási idő a vételár összegének a Lalalu társaság számláján történő jóváírásakor indul, feltéve, hogy a vásárló helyes egyedi azonosítót tüntetett fel. Helytelen egyedi azonosító feltüntetése esetén a szállítási idő csak a kifizetés és a vásárló megrendelésének sikeres egymáshoz rendelésével indul.

6. SZÁLLÍTÁSI HELY

6.1. A szállítási hely az a cím, amelyet a vásárló megrendelésében szállítási helyként feltüntetett, és a Lalalu társaság szállítási helyként visszaigazolt.

7. AZ ÁRU SZÁLLÍTÁSI HELYRE VALÓ KISZÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJA

7.1. A vásárló a megrendelés leadása során, az áru kiválasztását és a szállítási hely megadását követően kiválaszthatja az áru szállítási helyre való kiszállításának módját.

7.2. Az áru szállítási helyre való kiszállításának módjai:

1. személyes átvétel a következő címeken: Bratislava Zlaté piesky ShoppingPalace vagy Hlohovec, Priemyselná 3.

2. kiszállítás futárszolgálattal a megrendelés visszaigazolásától számított 3 munkanapon belül utánvétes fizetés esetén, vagy 3 napon belül a kifizetés a Lalalu számláján történő jóváírását követően banki átutalásos fizetés esetén.

7.3. A szállítási (kézbesítési) költségek és a szállítási helyre történő kiszállítás jellemző időtartamai az egyes szállítási módoknál vannak feltüntetve.

8. AZ ÁRU KISZÁLLÍTÁSA

8.1. A Lalalu társaság áru kiszállítására vonatkozó vállalása a megrendelt áru a vásárlónak vagy a megrendelés címzettjének a szállítási helyen történő átadásával tekinthető teljesítettnek. Az áru kiszállítását és átvételét a vásárló köteles írásban igazolni a szállítólevélen, melynek egyik példánya a vásárlónál marad. A vásárló a szállítólevéllel együtt átveszi a számlát (nyugtát) is, ami egyúttal garancialevélként is szolgál.

8.2. A Lalalu társaság áru kiszállítására vonatkozó vállalása abban az esetben is teljesítettnek tekintendő, ha a Lalalu a meghatározott időben és helyen készen állt az árut átadni a vásárlónak, de a vásárló az árut nem vette át, mégpedig nem a Lalalu társaság részéről fennálló okokból.

8.3. Amennyiben az árut a vásárló nem veszi át, az visszakerül a Lalalu társasághoz, a Lalalu társaságnak pedig jogában áll felmondani a szerződést, és a sikertelen kiszállítás miatt a vásárlótól a szállítási költségek és a csomagolási díj megtérítését igényelni.

9. HIBÁS ÁRUÉRT VÁLLALT FELELŐSSÉG

9.1. A Lalalu társaság felel az áru annak vásárló általi átvételekor fennálló hibáiért, valamint az áru garanciális időszakban előforduló hibáiért (szavatosság). A garanciális időszak 24 hónap, amely az áru vásárló általi átvételével indul. Garancialevélként a számla (nyugta) használatos.

9.2. A vásárlónak az áru hibája miatti felelősséggel kapcsolatos jogainak és a reklamációs eljárásnak a részleteit a jelen Üzletszabályzat szerves részét képző reklamációs szabályzat rögzíti.

10. A MEGRENDELÉS TÖRLÉSE, A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

10.1. Amíg a megrendelő még nem kapta meg a megrendelés visszaigazolását (azaz az Adásvételi Szerződés még nem köttetett meg), a megrendelő e-mailben vagy telefonon törölheti megrendelését. A megrendelés törlése esetén nem számítunk fel semmilyen kötbért vagy díjat. Amennyiben már sor került a vételár kifizetésére, és a megrendelést a vásárló a jelen 10.1. pont értelmében törli, a Lalalu társaság a megrendelővel való eltérő megállapodás hiányában 7 napon belül visszaküldi a kifizetett vételárat a megrendelő számlájára készpénzkímélő fizetési mód alkalmazásával.

10.2. A megrendelés az áru kiszállításáig megvalósuló törlése esetén nem számítunk fel semmilyen bírságot vagy díjat.

10.3.A házaló kereskedelem és távértékesítés esetén érvényes fogyasztóvédelemről szóló 108/2000 sz. törvény 12. és azt követő cikkei értelmében a fogyasztóként eljáró vásárló az áru átvételétől számított hét munkanapon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

10.4. A megrendelés törlésekor, illetve a szerződéstől való elálláskor a vásárló feltünteti nevét, e-mail-címét, megrendelése számát és a megrendelt áru azonosítását. A megrendelés törlése, illetve a szerződéstől való elállás jogbiztonsága és igazolhatósága érdekében javasoljuk, hogy a megrendelés törlését, illetve a szerződéstől való elállást e-mailen keresztül küldje el cégünk számára.

10.5. A szerződéstől való 10.2. és 10.3. pont szerinti határidőn belüli elállás az elállás a Lalalu társaságnak való kézbesítésekor lép hatályba. A vásárló az Adásvételi Szerződéstől való elállásával a szerződés teljes egészében semmisnek minősül.

10.6. A szerződéstől való elállás esetén a Lalalu társaság köteles:

1. visszavenni az árut a vásárlótól, amelyet a vásárló köteles a Lalalu, s. r. o. Cesta na Senec 2/a, 821 04 Bratislava, Szlovákia címre elküldeni. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Lalalu nem köteles átvenni az árut a személyes átvételi lehetőségnél feltüntetett címeken.  Javasoljuk az árut ajánlott postai küldeményként visszaküldeni. Az árut ne küldje utánvétes fizetéssel, az ilyen küldeményeket nem vesszük át – az áru visszaküldésének költségeit a vásárló állja. A küldeményhez csatolja az áruval együtt küldött számla (adóbizonylat) másolatát és a kiszállító által átadott bizonylat másolatát.

2. a szerződéstől való elállástól számított 15 napon belül visszaküldeni a vásárlónak az áruért kifizetett vételárat.

10.7. A Lalalu fenntartja a jogot, hogy a vételár visszaküldését a visszaküldött áru átvételéig visszatartsa. Az áru sérülten történő visszaküldése esetén a Lalalu az árun okozott kárért járó kártérítés összegével csökkentett vételárat téríti meg a vásárló számára. A Lalalu kártérítési követelése a vásárló vételár visszatérítésére vonatkozó követelésével szembeni beszámítással szűnik meg. A vételárat, ill. a vételár kártérítés összegével csökkentett összegét a Lalalu a vásárlóval való eltérő megállapodás hiányában banki átutalással küldi vissza a vásárló által megadott számlára.

10.8. A Lalalu társaság elsősorban az alábbi okokból jogosult elállni a szerződéstől:

1. a Lalalu számlájára teljesített fizetés esetén a vásárló a megrendelés visszaigazolásától számított 7 napon belül nem fizette ki a vételárat,

2. a vásárló – nem a Lalalu társaság részéről fennálló okokból – nem vette át a megrendelt árut a futártól a meghatározott időpontban,

3. a Lalalu társaság minden tőle elvárható erőfeszítése ellenére sem képes leszállítani az árut, elsősorban az árukészlet kifogyása miatt (az árucikket már nem gyártják vagy nem szállítják, és a Lalalu nem tudja azt semmilyen más módon beszerezni),

4. az árucikk a Lalalu által fizetett beszerzési ára jelentős mértékben megváltozott.

10.9. A Lalalu a szerződéstől való elállása annak a vásárló számára történt kézbesítése napján lép hatályba azzal, hogy az elálláshoz elég annak e-mailben történő kézbesítése is. A már kifizetett vételárat a Lalalu a vásárlóval való eltérő megállapodás hiányában 15 napon belül visszaküldi a vásárló számlájára készpénzkímélő fizetési mód alkalmazásával.

10.10. A Lalalu társaság a szerződéstől való elállása nem érinti a Lalalu kártérítési igényeit, amelyek elsősorban az eredménytelen árukiszállítással kapcsolatos költségek megtérítésére vonatkoznak.

10.11. A Lalalu a vásárlóval szemben fennálló bármilyen követelését jogosult a vásárló által kifizetett pénzeszközökből kielégíteni, és a vásárlónak az igényelt összeg levonása után maradt összeget visszaküldeni.

11. ADATVÉDELEM

Hozzájárulás a személyes adatok marketingcélokra való kezeléséhez

A személyes adatainak marketingcélokra való kezeléséhez nyújtott hozzájárulásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a LALALU, s. r. o. társaság (székhely: Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, statisztikai számjel (IČO): 52286053, a Pozsonyi I. Kerületi Járásbíróság cégjegyzékében nyilvántartva, rész: Sro, bejegyzés: 136308/B; a továbbiakban „Adatkezelő”) a Szlovák Törvénytár személyes adatok védelméről szóló 18/2018 sz. törvényének (a továbbiakban „szlovák adatvédelmi törvény”) 11. cikke (2018.05.25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 sz. rendelete (a továbbiakban „GDPR”) 6. cikk 1. bek. a) pontja) értelmében kezelje az Ön személyes adatait a következő terjedelemben: kereszt- és vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail-cím (a továbbiakban „személyes adatok”).   

Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása önkéntes alapon történik, azok más módon történő megszerzésére az adatkezelőnek nincs jogalapja. A személyes adatok önkéntes alapon történő átadása elengedhetetlen feltétele annak, hogy az adatkezelő üzleti és marketinginformációkat küldhesse Önnek.

Ezt a hozzájárulást a vásárló önkéntesen adja, Önnek mint vásárlónak jogában áll ezt a hozzájárulást bármikor visszavonni az info@lalalukids.com e-mail-címre küldött üzenettel.

A személyes adatok kezelése és védelme terén az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 sz. rendelete (a továbbiakban „GDPR”) és/vagy a Szlovák Törvénytár személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018 sz. törvényének (a továbbiakban „szlovák adatvédelmi törvény”) rendelkezései az irányadóak, míg az Ön jogai terén a szlovák adatvédelmi törvény 28. cikkének (2018.05.25-től a GDPR 5. cikke, valamint 12.-22. cikke) rendelkezései az irányadóak.

Az Ön személyes adatainak biztonsága és az adatok törvényes módon történő kezelésének biztosítása elsődleges fontosságú számunkra. Az alábbiakból megtudhatja, milyen jogokkal élhet és mire tarthat igényt cégünktől.

Milyen jogokkal élhet?

a) Hozzáféréshez való jog

Önnek jogában áll tudni, mely személyes adatait kezeljük. Amennyiben kezeljük az Ön személyes adatait, kérheti tőlünk az azokhoz való hozzáférést. Kérelme alapján igazolást adunk ki az Ön személyes adatainak cégünk általi kezelésével kapcsolatos információkkal.

b) Helyesbítéshez való jog

Ön igényt tarthat arra, hogy az általunk kezelt személyes adatok helyesek, teljesek és aktuálisak legyenek. Amennyiben személyes adatai helytelenek vagy nem aktuálisak, kérheti tőlünk azok javítását vagy kiegészítését.

c) Törléshez való jog

Bizonyos körülmények között Önnek jogában áll töröltetni személyes adatait. Személyes adatai törlését bármikor igényelheti cégünktől. Személyes adatait az alábbi esetekben töröljük:

-személyes adataira már nincs szükségünk abból a célból, amelyre azokat rendelkezésünkre bocsátotta;

-Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;

-személyes adatainak kezelését jogellenesen végezzük; 

-amennyiben Ön gyerek, esetleg olyan gyerek szülője, aki hozzájárult személyes adatai interneten keresztül történő kezeléséhez;

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti cégünktől, hogy korlátozzuk személyes adatainak kezelését. Amennyiben kérelmének eleget teszünk, személyes adatait csak megőrizzük, azokat a továbbiakban nem kezeljük. Az adatkezelés korlátozására az alábbi esetekben kerül sor:

-Ön tájékoztatja cégünket, hogy személyes adatai helytelenek; a korlátozás addig áll fenn, amíg ellenőrizzük azok helyességét;

-személyes adatait jogellenesen kezeltük, Ön viszont nem járul hozzá azok törléséhez, ehelyett az adatkezelés korlátozását kéri cégünktől;

-az Ön személyes adataira már nincs szükségünk, Önnek viszont szüksége van azokra jogainak igazolása, érvényesítése vagy védelme érdekében;

-tiltakozik személyes adatai kezelése ellen; a korlátozás addig áll fenn, amíg ellenőrizzük, hogy jogos érdekeink felülmúlják-e az Ön indokait.

e) Az adatok hordozhatóságához való jog

Kérheti cégünktől, hogy személyes adatait elektronikus formában (pl. XML vagy CSV formátumban) rendelkezésére bocsátjuk, ami lehetővé teszi adatainak más céghez történő egyszerű átvitelét. Kérheti cégünktől azt is, hogy személyes adatait közvetlenül mi vigyük át egy meghatározott céghez. Kérelmének abban az esetben teszünk eleget, ha személyes adatait közvetlenül Ön bocsátotta rendelkezésünkre, és hozzájárult azok kezeléséhez.

f) Tiltakozáshoz való jog

Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben személyes adatait közvetlen marketing céljából kezeljük, bármikor tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen. Tiltakozása alapján személyes adatait töröljük. Az alábbi személyesadat-kezelési esetekben:

-az adatkezelésre közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához van szükség,

-az adatkezelést cégünk jogos érdekei teszik szükségessé,

-az adatkezelés ügyfélprofil kialakítása érdekében történik,

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben arra személyes okai vannak.

Hogyan gyakorolhatja ezeket jogokat?

Kérelmével az alábbi elérhetőségen fordulhat cégünkhöz:

e-mailben az info@lalalukids.com címen

Minden kérelmet kivizsgálunk, annak eredményéről pedig ugyanazon a csatornán értesítjük Önt, amelyen kérelmét elküldte.

Hozzájárulás

„Kijelentem, hogy elolvastam az adatvédelmi tájékoztatást, és hozzájárulok ahhoz, hogy a LALALU, s. r. o. társaság (székhely: Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, statisztikai számjel (IČO): 52286053, a Pozsonyi I. Kerületi Járásbíróság cégjegyzékében nyilvántartva, rész: Sro, bejegyzés: 136308/B; a továbbiakban „Adatkezelő”) személyes adataimat – úgymint kereszt- és vezetéknevem, címem, telefonszámom és e-mail-címem – marketingcélok érdekében az általános adatvédelmi irányelvvel (GDPR) és a Szlovák Törvénytár személyes adatok védelméről szóló 18/2018 sz. módosított törvényével összhangban kezelje. Egyúttal hozzájárulok ahhoz is, hogy az adatkezelő az e-mail-címemet üzleti és marketinginformációk küldésére használja. A jelen hozzájárulást a hozzájárulás kiadásától számított 10 éves időtartamra adom, továbbá tudatában vagyok annak, hogy azt bármikor visszavonhatom az info@lalalukids.com címre küldött e-maillel anélkül, hogy annak bármilyen hatása lenne a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségére.”

12. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ZÁRÓ RENDELKEZÉSEI

12.1. A jelen Üzletszabályzat 2018.05.01-én lép hatályba.

12.2. A jelen Üzletszabályzat bármilyen módosításai azok a www.lalalukids.com weboldalon való megjelenésekor lépnek hatályba.

12.3. Az Adásvételi Szerződéssel létrejött jogviszonyok tekintetében az Adásvételi Szerződés rendelkezései (azaz a megrendelés és megrendelés visszaigazolásának tartalma), a jelen Üzletszabályzat rendelkezései és a polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak, ugyanakkor a szerződés rendelkezései előnyt élveznek a jelen Üzletszabályzat és az általános érvényű jogszabályok diszpozitív rendelkezéseivel szemben, valamint a jelen Üzletszabályzat rendelkezései előnyt élveznek az általános érvényű jogszabályok diszpozitív rendelkezéseivel szemben.

12.4. Amennyiben a jelen Üzletszabályzat bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan és/vagy nem végrehajtható, vagy a jövőben azzá válik, e tény nem befolyásolja a jelen Üzletszabályzat további rendelkezéseinek érvényességét, hatályát és/vagy végrehajthatóságát, amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok értelmében az adott rendelkezés jellege nem zárja ki. A felek megállapodtak, hogy amint megállapítást nyer, hogy az Adásvételi Szerződés vagy a jelen Üzletszabályzat valamely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan és/vagy nem végrehajtható, az érintett rendelkezést haladéktalanul olyan új, érvényes rendelkezéssel helyettesítik, melynek tartalma a lehető legnagyobb mértékben teljesíti az eredeti rendelkezés célját.